Credits

Direcció, edició i coordinació del web:

Direction, editing and coordinating the web:

http://sportperformancecentres.org

Design, programming and development:

Disseny, programació i desenvolupament:
Ample 24 sccl

 

Aquest web ha estat desenvolupat i funciona amb programari lliure:

This website is developed and powered by free software:

drupal.org